card

Түүхэн замнал

ЭРХЭМ ЗОРИЛГО
Суралцагчдад өөртөө мэдлэг бий болгох, бие хүн болж төлөвших, соёлын үнэт зүйлийг эзэмших арга ухаан суулгах, суралцах таатай орчинг бүрдүүлэх юм.