card

ХӨГЖМИЙН ДУГУЙЛАН

ЁОЧИН, ЯТГА, ТӨГӨЛДӨР ХУУР, ХИЙЛ, ГИТАР ГЭСЭН 5 ТӨРЛИЙН ХӨГЖМИЙН ДУГУЙЛАН ХИЧЭЭЛЛЭДЭГ.