card

2021-2022 оны элсэлт

Бэлтгэл ангийн төлбөр 130,000төг

Данс: Голомт банк 1205119321
Дансны нэр: НИЙСЛЭЛИЙН ЕРӨНХИЙ БОЛОВСРОЛЫН УЛААНБААТАР СУРГУУЛЬ
Хаан банк 5114308136
Дансны нэр: ОЛОН УЛСЫН УЛААНБААТАРЫН ИХ СУРГУУЛЬ

Гүйлгээний утга: Хүүхдийн нэр, Регистрийн дугаар бичих

Холбоо барих дугаар: 462029, 89921033

2021-2022 оны элсэлт