card

"Мянга хүртэлх тооны нэмэх хасах" Бататгал хичээл 1

Математик

Блок"Мянга хүртэлх тооны нэмэх хасах" бататгал хичээл 2ын гарчиг / img-text

Дүрслэх урлаг

Б.Батчимэг багш