card

Хоёр биеийн хөдөлгөөн

Математик хөгжлийн хичээл

Зөрөө тооцох

Математик хөгжлийн хичээл

Доголтой дүрсийн талбай

Математик хөгжлийн хичээл

Өнгө - сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох долоо хоног 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Дараа нь дагаж унших хичээлийг судална. 

Том жижиг - Сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох хичээл. Нийт 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Сонсох хичээлээ судалж дуусаад дагаж унших хичээлийг судална. 

Амьтдын хөдөлгөөн - сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Том жижиг - дагаж унших хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох хичээлээ судалж дуусаад дагаж унших хичээлийг судална. 

Нийт 10 өдөр дагаж уншина. Өдөрт 1 удаа. 

Өнгө - дагаж унших хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Амьтдын хөдөлгөөн - дагаж унших хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Boy

Англи хэл

Animal play

Англи хэл

Mice in the barn

Англи хэл

What can you do?

Англи хэл

Family at the zoo

Англи хэл

what do you see

Англи хэл

what do you see

Англи хэл

Гадаргуугийн талбайг олох

3б П.Дэлгэрмөрөн

Талбай, периметрийг олох

3б П.Дэлгэрмөрөн

Дүрслэх урлаг

Б.Батчимэг багш

Геометр

Ц.Энх-Оюун багш

Өгөгдөлтэй ажиллах

Ч.Наранцэцэг багш

만져봐요

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох долоо хоног 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Дараа нь дагаж унших хичээлийг судална. 

두개

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох долоо хоног 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Дараа нь дагаж унших хичээлийг судална. 

나처럼

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох долоо хоног 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Дараа нь дагаж унших хичээлийг судална.