card

Миний нэг өдөр - сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Миний нэг өдөр

Өдөрт нэг удаа сонсох. 10 өдөр сонсох.

Миний нэг өдөр - дагаж унших хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Миний нэг өдөр

Сонсох бичлэгээ сонсож дууссаны дараа өдөрт нэг удаа дагаж унших.

Нийт 10 өдөр дагаж унших.

Долоо хоног - сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Долоо хоног

Сонсох видео хичээл. 

Нийт 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Дараа нь дагаж унших видео хичээлийг судална. 

Дөрвөн улирал - Сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

"Дөрвөн улирал"

Сонсох хичээлийг нийт 10 өдөр сонсоно. 

Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Сонсох хичээлээ дуусгаад дагаж унших хичээлийг судална. 

Долоо хоног, Дөрвөн улирал - дагаж унших хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох хичээлээ 10 өдөр судалж дууссан байх

Дагаж унших хичээлийг мөн 10 өдөр судална. 

Өдөрт 1 удаа дагаж уншина.

Өчигдөр өнөөдөр маргааш - сонсох хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох хичээл. 10 өдөр сонсоно. Өдөрт 1 удаа сонсоно. 

Сонсох хичээлээ 10 өдөр сонсож дуусаад дагаж унших видео хичээлийг судална. 

Өчигдөр өнөөдөр маргааш - дагаж унших хичээл

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох явцаа дуусгаад энэхүү бичлэгийг дагаж уншина. 

10 өдөр судална. Өдөрт 1 удаа дагаж уншина.

Байршил ба хөдөлгөөн

Математик хөгжлийн хичээл

Боломж тооцох

Математик хөгжлийн хичээл

Зүй тогтол олох

Математик хөгжлийн хичээл

Тооцоолох бодлогууд

Математик хөгжлийн хичээл

yes I am Small

Англи хэл

the garden Small

Англи хэл

two little apples

Англи хэл

You and me

Англи хэл

fruit and vegetables fight

Англи хэл

great round ball

Англи хэл

five large

Англи хэл

a bunch of grapes

Англи хэл

broccoli

Англи хэл

party in the barn

Англи хэл

rain on the garden Small

Англи хэл

Whose is it

Англи хэл

yellow

Англи хэл

Yes, I do

Англи хэл

우리 가족은 아침 일찍 일어나요

Солонгос хэл 3-р улирал

Сонсох явцаа дуусгаад энэхүү бичлэгийг дагаж уншина. 

10 өдөр судална. Өдөрт 1 удаа дагаж уншина.