card

Дүрээр илэрхийлэх чадвараа хөгжүүлье

Монгол хэлний хичээл

5а Б.Оюунмаа багш

Огтлолцсон шулуунуудын хоорондох өнцөг

Математик хөгжлийн хичээл

My day

Англи хэл

what time is it

Англи хэл

우리 나라 Улс

Солонгос хэл

Процент Б.Оюунмаа багш

Математикийн хичээл

Ургамал Б.Оюунмаа багш

5 анги

5а Б.Оюунмаа багш

Дүрслэх урлаг

Б.Батчимэг багш

5а Б.Оюунмаа багш

Математик

З.Сосорбарам багш

5а Б.Оюунмаа багш

우리 나라 따라하기

Солонгос хэл

질문과 대답

Солонгос хэл