card

Физик - №1 Энерги ба энергийн хувирал

Физик - №2 Биетүүд

Физик - №3 Гэрлийн дисперс

Англи хэл №1

Англи хэл №2

COMPARATIVE

Монгол хэл №1.2

ТВ хичээлийн тайлбар

Математик №2

Гурвалжны дотоод өнцгийн нийлбэрийг олох

Математик №3

Хамар ба босоо өнцөг

Математик №4

Гурвалжны төрлүүд

Математик №5

Тэгш өнцөгт гурвалжны талбайг олох

Математик №6

Тэнцүүгийн тэмдгийн хоёр талдаа хувьсагчтай тэгшилтгэл

Математик №7

Дадлага хичээл

Монгол бичиг №1

Гадаад үсэг ва па фа

Монгол бичиг №2

Монгол бичиг ба үсэг

Монгол бичиг №3

СА толгойт үсэг

Монгол бичиг №4

Өгүүлбэрийг хөрвүүлээрэй

Монгол бичиг №5

Нэмэлт даалгавар

Мэдээллийн технологи - №1

Зураг боловсруулах программ

Мэдээллийн технологи №2

Дадлага хичээл

Биологи №1

Байгалийн нөөц баялаг

Дүрслэх урлаг

Б.Батчимэг багш
Дүрслэх урлаг

Солонгос хэл №1 /Дунд шат/

Бараа худалдан авах

Солонгос хэл №1 /Дунд шат/

Үргэлжлэл

Солонгос хэл №1 /Анхан шат/

Өдрийн төлөвлөгөө

Солонгос хэл №2 /Анхан шат/

Амралтын өдөр

Англи хэл №3

Superlatives

Англи хэл №4

SUPERLATIVE

Математик №7

Хэсгийн өгүүлбэртэй бодлого

Математик №8

Хөдөлгөөний өгүүлбэртэй бодлого

Математик №9

Хамар ба босоо өнцөг

Математик №10

Тэгшитгэл зохиож бодлого бодох

Математик №11

Тоон дараалал

Математик №12

Өгүүлбэртэй бодлого

Математик №13

Ерөнхий үржигдэхүүн хаалтнаас гаргах

Математик №14

Бататгал хичээл

Англи хэл №5

Present simple and continuous

Англи хэл №6

Comparative 6th grade

Англи хэл №7

Superlatives

Англи хэл №8

Present simple and continuous

Англи хэл №9

Past simple tense

Англи хэл №10

MUCH & MANY

Англи хэл №11

Irregular plural

Англи хэл №12

Expressing numbers