card

Физик №1

Хатуу биеийн даралт

Физик №3

Соронзон орон хаана үүсдэг вэ?

Физик №5

Энерги

Математик №1

Дундажууд ба далайцууд

Математик №2

Математик №2

Бататгал хичээл

Математик №3

Математик №4

Дүрсийн талбай

Математик №5

Тооны стандарт дүрс

Математик №6

Урвуу пропорционал хамаарлын график

Математик №7

Өгөгдөл

Математик

Бататгал хичээл

Математик

Функц бататгал хичээл

Биологи №1

Хүний нөхөн үржихүйн тогтолцоо

Биологи №2

Үр тогтолт

Биологи №3

Бэлгийн үржил

Орос хэл №1

Времена года

Биологи №4

Дарвины онол

Дүрслэх урлаг

Б.Батчимэг багш

Солонгос хэл №1 /Анхан шат/

Амралтын өдөр

Солонгос хэл №1 /Дээд шат/

Математик №10

Өгүүлбэртэй бодлого I хэсэг