"Шоог хэн хурдан эвлүүлэх вэ?" тэмцээн боллоо.

Энэ удаагийн тэмцээнд 3-5 дугаар ангийн сурагчдын дунд зохион байгуулагдлаа. 
Тэмцээн 4 үе шаттай явагдсан. 
1 шат - Ангийнхаа хамгийн хурдан эвлүүлдэг 3 сурагчийг шалгаруулав.
2 шат - Анги бүрээс шалгарсан 27 сурагч 6 талтай шоог эвлүүллээ. 
3 шат - 6 талтай шоог хамгийн хурдан эвлүүлсэн 11 сурагч энэ шатанд 24 нүдтэй шоог эвлүүлэв. 
4 шат - Шалгарсан 5 сурагч гурвалжин шоог эвлүүлэн уралдаж 1,2,3 дугаар байрын эзэд боллоо.

Мөн "Спорт өрөлтийн тэмцээн" боллоо.