Улаанбаатар бүрэн дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид мод тарилаа

Улаанбаатар бүрэн дунд сургуулийн төгсөх ангийн сурагчид мод тарилаа.